Peter Morgan

Morgan Motor Company är ett brittiskt familjeföretag som tillverkar den klassiska engelska bilen Morgan. Företaget som startade 1910 i Worcestershire, England tillverkade mellan åren 1910-1936 endast trehjulingar, därefter började man även tillverka fordon med fyra hjul. Sedan 1956 tillverkas endast fyrhjulingar. År 2011 återlanserade företaget trehjulingen. Peter Morgan var ägare till Morgan Motor Company mellan åren 1956 och fram till hans död i oktober 2003. Peter som föddes den 3 november 1919, fick överta bilfirman efter sin far H.F.S. Morgan. Företaget har lagt vikt på och varit måna om att utveckla handtillverkade bilar av högsta kvalitet, trots att det funnits påtryckningar från branschen om en snabbare tillverkningstakt.

220px-MorganThreewheeler2011-rearSonen övertog 2003

När Peter Morgan avled 2003, övertog hans son Charlie företaget. Före sin död hade Peter en lång och intressant karriär. Han föddes som enda son, men hade fem systrar. Han utbildade sig inom bilbranschen på Chelsea College of Automobile and Aero Engineering, att han skulle ta över efter sin far var sedan länge bestämt. Innan han övertog familjeföretaget reste han dock runt i världen och jobbade. Peter var bland annat anställd vid armén, Royal Army Service Corps (RASC), där han snart fick ansvaret att serva soldaternas bilar vid vakttjänstgöring i Nairobi, Kenya. Han hade en lyckad militärisk bana och blev befordrad till kapten under tiden i Nairobi. Han visste dock att en dag skulle han ta över familjeföretaget efter sin far. Driver du själv ett företag som tar upp mycket av din tid? Factoring ger tid till annat och underlättar ditt pappersarbete. Det är även bra för nya verksamheter som enkelt vill komma igång och skicka fakturor. Peter Morgan kom igång och började med arbetet på Morgan Motor Company 1947.

Ett företag med en lång tradition

Morgan Motor Company har trots påtryckningar från branschen alltså lyckats med bedriften att tillverka bilar enligt gamla traditioner. Även om de har förnyat sig allt mer på senare år, sedan Charlie Morgan tog över driften håller de kvar vid ett utseendeideal inspirerat av gamla engelska fordon. Ett exempel på detta är när företaget återlanserade trehjulingen som försvann ur processen på 1950-talet. På den Internationella bilsalongen i Genève i mars 2011 presenterade de en ny trehjuling, men i retrodesign med namnet Morgan 3 Wheeler. Morgan Motor Company är ett gammalt och anrikt företag, men precis som i alla branscher finns det även dåliga bilföretag. Är du på jakt efter en ny bil, oavsett om det är en Morgan-bil eller en Volvo ska du alltid kontrollera företaget som säljer bilen och vem eller vilka de tidigare ägarna har varit. En bil är oftast en dyr investering och det lönar sig därför att inte vara alltför snabb i köpprocessen, utan verkligen att ta sig tid.